Camera Hoang Vu

• Địa chỉ: 3/56 TL30, P.Thạnh Lộc, Q.12

• Số điện thoại: 0913751811

• Email: dichvuchuphinhquayphim@gmail.com

• Website: http://www.dichvuchuphinhquayphim.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://camerahoangvu.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/camera.hoangvu